7/08/2011

Αναβάθμιση του "Archbishop Spyridon EFiles"

Ο ιστοχώρος "Archbishop Spyridon EFiles":


που περιλαμβάνει αποκλειστικά διαδικτυακό υλικό (κυρίως παλαιό αλλά συχνά και νεότερο) σχετικό με τον Αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα, ανανεώθηκε πλήρως κατά το τελευταίο εξάμηνο. Αναβαθμίσθηκε τόσο η μορφή όσο και η δομή του ιστοχώρου. Επίσης, η ύλη του αυξήθηκε αισθητά.