7/06/2011

Αναμόρφωση του "Archbishop Spyridon EDocs"

Ο ιστοχώρος "Archbishop Spyridon EDocs" μεταφέρθηκε μόλις σε νέα διεύθυνση:


Κατά τους τελευταίους μήνες ο ιστοχώρος ανανεώθηκε εξ ολοκλήρου τόσο κατά τη δομή όσο και τη μορφή. Επίσης, η ύλη του αυξήθηκε σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Προστέθηκαν κυρίως κείμενα από διάφορα μηνύματα των ετών 1997-1999 και αδημοσίευτα έγγραφα αλληλογραφίας του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος.