7/28/2012

Νέος ιστοχώρος: ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΨΗΦΙΑΚΑ

Tον Ιούνιο 2012 άρχισε να λειτουργεί ο  ιστοχώρος "ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΨΗΦΙΑΚΑ" που αποτελεί την ελληνική έκδοση του "ARCHBISHOP SPYRIDON EDOCS".  Και οι δυο ιστότοποι ενημερώνονται ταυτόχρονα μ' ακριβώς το ίδιο υλικό.